Praktická arboristika

Rizikové kácení stromů, ošetření stromů řezem, statické zajištění korun stromů vazbami, výsadba stromů, stříhání živých plotů a keřů, frézování pařezů, likvidace dřevní hmoty

Sadové úpravy

Údržba zeleně měst a obcí, zakládání veřejné zeleně, rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady apod.), péče o památné stromy

Management sídelní zeleně

Hodnocení stavu stromů, pasporty a inventarizace zeleně, dendrologické průzkumy, projektová dokumentace v GIS, oceňování stromů, administrace projektů, poradenství