Soutěže

Projektová dokumentace zpracovává návrh komplexní revitalizaci veřejné zeleně v intravilánu obce.

Projekt se dále zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí.