NAŠE SLUŽBY:

Arboristika:

 • Rizikové kácení stromů
 • Ořez stromů
 • Výsadba stromů
 • Stabilizace korun stromů vazbami
 • Péče o památné stromy

Management sídelní zeleně:

 • Hodnocení stavu stromů
 • Pasporty a inventarizace zeleně
 • Dendrologické průzkumy
 • Oceňování stromů
 • Administrace projektů
 • Poradenství

Sadové a vegetační úpravy:

 • Údržba zeleně měst a obcí
 • Zakládání veřejné zeleně
 • Rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady)