Nabízíme tyto služby

Praktická arboristika

 • Rizikové kácení stromů
 • Profesionální ošetření stromů
 • Stříhání živých plotů a keřů
 • Statické zajištění korun stromů vazbami
 • Výsadba stromů
 • Frézování pařezů
 • Likvidace dřevního odpadu

Sadové a vegetační úpravy

 • Údržba zeleně měst a obcí
 • Zakládání veřejné zeleně
 • Rekonstrukce zeleně památkově chráněných objektů (aleje, parky, zahrady)
 • Péče o památné stromy

Management sídelní zeleně

 • Hodnocení stavu stromů
 • Pasporty a inventarizace zeleně
 • Dendrologické průzkumy
 • Oceňování stromů
 • Administrace projektů
 • Poradenství

Výškové práce

Práce ve výškách pomocí horolezecké techniky