Služby

KOMPLEXNÍ PÉČE O STROMY

 • Řezy stromů - výchovný, bezpečnostní, zdravotní, redukční, tvarovací
 • Stabilizace korun stromů vazbami - dynamickými, statickými 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

 • Kácení pomocí lanové techniky
 • Kácení volné
 • Kácení pomocí plošiny
 • Kácení pomocí jeřábu

VÝSADBA STROMŮ

 • Výsadba solitérních stromů
 • Výsadba uličních stromořadí
 • Výsadba sadů a porostů

HODNOCENÍ STROMŮ

 • Posouzení současného stavu stromů
 • Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření
 • Expertní posudky 

PASPORTY, INVENTARIZACE, DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY

 • Pasport zelěně - základní stupeň dokumentace - mapa zeleně a kvantitativní parametry
 • Inventarizace zeleně - druhý stupeň dokumentace - mapa s kvalitativními parametry dřevin
 • Dendrologický průzkum - komplexní podklad pro krátkodoubou i dlouhodobou péči o zeleň

ÚDRŽBA ZELENĚ, SADOVÉ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

 • Údržba zeleně parků, alejí a zahrad
 • Zakládání zeleně
 • Štěpkování dřevního odpadu
 • Frézování pařezů

Poptávka

 
1 Start 2 Complete
0%