OŘEZ STROMŮ

Provádíme všechny technologie řezů uvedené ve standardech Agentury ochrany a přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro obor arboristika (http://standardy.nature.cz) pomocí stromolezecké techniky.

Navrhneme optimální řešení, případně provedeme již odborně navržený zásah.

Řezy zakládací:

 • Zapěstování koruny S-RZK
 • Řez komparativní (srovnávací) S-RK
 • Řez výchovný S-RV

Řezy udržovací:

 • Řez zdravotní S-RZ
 • Řez bezpečnostní S-RB
 • Redukční řezy lokální S-RL
 • Odstranění výmladků S-OV

Řezy stabilizační:

 • Redukce obvodová S-RO
 • Stabilizace sekundární koruny S-SSK

Řezy tvarovací:

 • Řez na hlavu S-RTHL
 • Řez popuštěcí S-RTPP
 • Řez živých plotů a stěn S-RTZP

Na požádání Vám zpracujeme návrh technologického postupu a cenovou nabídku.


Motto:

"Správně řezati korunu stromu je kumšt, který není radno svěřovati rukám neznalým nebo fušerským"

František Dohnálek 1929