HODNOCENÍ STROMŮ

Zpracováváme hodnocení jednotlivých stromů i celých ploch zeleně v urbanizovaném prostředí a volné krajině.

Hodnocení obsahuje dle požadavku zadavatele stávající stav, návrh pěstebních opatření, naléhavost zásahů případně ocenění stromů.

Projekt dodáváme jak v papírové tak v elektronické formě, včetně fotodokumentace.

Mapy a situace je možné dodat v elektronické podobě (GIS) pro další aktualizace.

Zpracujeme také dokumentaci potřebnou pro případné dotčené orgány (povolení ke kácení apod.).


Motto:

"Správně řezati korunu stromu je kumšt, který není radno svěřovati rukám neznalým nebo fušerským"

František Dohnálek 1929