Hodnocení stromů

Zpracováváme hodnocení jednotlivých stromů a celých ploch zeleně v mimolesním prostředí.

Hodnocení obsahuje stávající stav stromů (ploch) a návrh pěstebních opatření, včetně naléhavosti.

Projekt dodáváme jak v papírové, tak v elektronické podobě, včetně fotodokumentace.

Mapy a situace jsou zpracovány v GIS prostředí pro další možnou aktualizaci.

Zpracujeme také dokumentaci potřebnou pro případné dotčené orgány (povolení ke káceni apod.).

Obsah hodnocení:

  • Lokalizace stromu
  • Označení stromu - taxon
  • Dendrometrické parametry
  • Fyziologické stáří dřeviny
  • Zhodnocení současného stavu (vitalita,zdravotní stav, stabilita, perspektiva, ....)
  • Návrh pěstebních zásahů (technologie ošetření, opakování, naléhavost, ....)
  • Fotodokumentace
  • Mapové přílohy (.shp, .dwg, .pdf, ....)
  • Dokumentace potřebná pro dotčené orgány